بازگشت شهریار

بدست شهریار قصه گو

از آخرین باری که شهریار در این‌جا قصه گفت مدت‌ها می‌گذرد. اما حالا بعد از حدود سه سال، شهریار دوباره تصمیم گرفته برای شهرزاد قصه تعریف کند. دلیلش چیست؟ اجازه دهید بعدا برایتان تعریف می‌کنم. فعلن اجازه دهید همه از این‌که شهریار سکوت چندین ساله‌اش را شکسته خوشحال باشیم. من که خوشحالم.

Advertisements